U bent hier

Cliëntenraad

De cliëntenraad is er voor clienten van Cederhof. De cliëntenraad wil ervoor zorgen dat cliënten inspraak hebben in het beleid van Cederhof.

Wie zitten er in de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad van Cederhof bestaat momenteel uit 7 personen. In de binnentuin van Cederhof treft u de map met agenda en verslagen van de clientenraad aan. Als ook het tijdschrift van de Landelijkse Organisatie voor Clientenraden.

Wat doet de Cliëntenraad?

De directeur bestuurder van  Cederhof vraagt de cliëntenraad om advies (of instemming) bij allerlei beleidszaken die voor cliënten van belang zijn. Wettelijk is vastgelegd welke onderwerpen het precies betreft. Onder andere heeft de cliëntenraad adviesrecht als het gaat om voorzieningen in en vanuit Cederhof op het gebied van veiligheid, welzijn, wonen, zorg, voeding, hygiëne, geestelijke verzorging, recreatie en alarmering. Daarnaast kan de cliëntenraad ongevraagd advies geven over alle onderwerpen die de cliëntenraad met betrekking tot de zorg- en dienstverlening belangrijk vindt.

De cliëntenraad ondersteunt diverse activiteiten die voor de cliënten worden georganiseerd. De cliëntenraad heeft  zes keer per jaar overleg met de directeur bestuurder. Ook komen de leden, indien nodig, onderling bijeen. De cliëntenraad blijft goed op de hoogte van de ontwikkelingen van Cederhof zorg door informatie vanuit en van buiten Cederhof.

Hoe kunt u de Cliëntenraad bereiken?

Om de cliënten van Cederhof zorg zo goed mogelijk te helpen, wil de cliëntenraad graag de meningen en ideeën van cliënten weten. Deze ervaringen en suggesties zijn reden om belangrijke zaken met de directeur bestuurder te bespreken. U kunt in contact komen met de cliëntenraad door te schrijven naar Cliëntenraad Cederhof, Cederlaan 9 4421 BZ Kapelle  (of een mail sturen naar    clientenraad@cederhof.eu

De voorzitter van de cliëntenraad is Cyriel de Block. Hij is bereikbaar op: 06 15 29 93 97.Werken bij Cederhof? Bekijk onze vacatures
Vragen over mantelzorg? Wij helpen u graag
Contact