U bent hier

Klachten en complimenten

Klachten en complimenten

Complimenten

Complimenten krijgen is leuk. Het is fijn als u uw complimenten aan de betrokken medewerker geeft. Ook kunt u uw waardering op de website  van Zorgkaartnederland achterlaten.

Bij wie kunt u terecht met uw klacht over de zorgverlening binnen Cederhof?

Bent u niet tevreden over onze zorgverlening? Of lopen de zaken anders dan u graag had gezien? We stellen het op prijs als u het ons laat weten. We gaan graag in gesprek om samen naar een oplossing te zoeken. Als het mogelijk is, kunt u uw klacht over de zorgverlening bespreken met de betrokken medewerker, of met de contactverzorgende. Cederhof vindt het belangrijk dat er open, respectvol en veilig met uw klacht omgegaan wordt. Ook kunt u contact opnemen met de Manager Zorg.

Cederhof heeft sinds kort een vacture klachtenbemiddelaar. Een persoon die een onafhankelijke positie heeft en geen deel uitmaakt van de zorgorganisatie. Wanneer u voor de oplossing van uw klacht over de zorg niet binnen Cederhof terecht kunt of wilt, dan is het verstandig de klachtenbemiddelaar te benaderen. Deze functionaris heeft de mogelijkheid vertrouwelijk met u het probleem te bespreken, uw vragen te beantwoorden en u te adviseren hoe u in de gegeven situatie het best kunt handelen. In afwachting van de vervulling van deze functie kunt u contact opnemen met Cederhof, mail: info@cederhof.eu of telefoonnummer 0113-34 27 10. Meer informatie over klachten kunt u hier vinden.

Wilt u, om welke reden dan ook, liever dat er een externe klachtencommissie uw klacht over de zorgverlening behandelt? Dan kunt u terrecht bij Klachtencommissie Zeeland: Brochure Klachtencommissie Zeeland

Vragen of klachten over verhuur?

Daarvoor kunt u terecht bij de receptie van Cederhof, 0113 - 342710 of mail: info@cederhof.eu

 Werken bij Cederhof? Bekijk onze vacatures
Vragen over mantelzorg? Wij helpen u graag
Contact