U bent hier

Cederhof krijgt weer goud!

13-08-2021

Cederhof heeft het keurmerk Prezo voor de verpleeghuiszorg en wijkverpleging behaald. Stichting zorgcentrum Cederhof heeft 11 van de 11 prestaties behaald: voor alle 11 prestaties scoort Cederhof de maximale score voor clientervaring! Deze initiële audit vond plaats op 11 mei. Onlangs ontvingen wij het definitieve rapport met het gouden keurmerk.

Vrijdag 13 augustus is er voor alle bewoners en medewerkers van Cederhof een lekker ijsje om dit te vieren!

 

De auditors concluderen: “Cederhof staat voor liefdevolle zorg. Zoals men zegt is dat het hart van Cederhof. Dat heeft het auditteam opgemerkt tijdens de auditdag. Er is een nauwe samenwerking met de gemeente. Het managementteam van Cederhof is relatief nieuw. In 2024 hoopt Cederhof nieuwbouw te realiseren en is er ruimte voor 76 levensbestendige woningen.”

Andere conclusies uit het eindrapport:

“De door het auditteam gesproken cliënten en mantelzorgers geven aan tevreden te zijn over hun woon- en leefomgeving. Zo vertellen cliënten (intramuraal) het fijn te vinden dat ze hun appartement kunnen inrichten met hun eigen spullen. De gesproken cliënten en mantelzorgers laten zich positief uit over het gevoel van welkom zijn. Een auditee vertelt over twee cliënten met een agrarische achtergrond die dagelijks in de moestuin aan de slag gingen. Cliënten tonen zich tevreden over de maaltijden en geven aan voldoende privacy te ervaren. (…) Voor de thuiszorg geldt dat cliënten in de wijk blij zijn met het dorpse karakter en het naar elkaar omkijken. De lijntjes met Cederhof zijn kort, vertelt een cliënt. Cliënten in de wijk kunnen hun maaltijd van Cederhof warm laten bezorgen en een cliënt vertelt dat ze hier erg blij mee is en dat de kwaliteit goed is.”

“Cliënten vertellen dat medewerkers in gaan op hun individuele wensen. Bijvoorbeeld, een cliënt vertelt dat hij het waardeert dat als hij daar zin in heeft de kok voor hem een uitsmijter met ham en kaas maakt. Een andere cliënt vertelt dat ze het fijn vindt dat altijd wordt gekeken naar wat zij wél zelfstandig kan; zij vindt het prettig dat het niet te snel wordt overgenomen, en voelt zich zo in haar waarde gelaten. Een mantelzorger vertelt: “Medewerkers bieden mijn naaste de geborgenheid die hij nodig heeft. Hij heeft het echt naar de zin”.

“In een gesprek met een mantelzorger gaf deze aan dat zij zich gehoord en gezien voelt, dat er goed geluisterd wordt naar de wensen en dat zij een gevoel heeft van vertrouwen, veiligheid en transparantie. (…). Cliënten en mantelzorgers geven aan dat Cederhof gezelligheid biedt en ruimte voor contact met anderen, en ook dat activiteiten in het algemeen aansluiten bij wat de cliënten leuk vindt. Op meerdere plaatsen in de locatie heeft het auditteam activiteiten en een activiteitenoverzicht gezien. Op de dagbesteding vertelde een auditee over het project Music & Memory, waarbij cliënten hun favoriete muziek kunnen beluisteren via een koptelefoon. De auditee vertelt dat het populair is onder cliënten. Het klanttevredenheidsonderzoek laat zien dat cliënten (en/of

mantelzorgers) de activiteiten waarderen. Carenzorgt, het familieportaal, wordt door de naasten zeer gewaardeerd, voor het accorderen van het zorgplan maar ook om geïnformeerd te blijven over de actuele zorg aan de cliënt. De gesproken cliënten in de thuiszorg geven aan dat er veel ondersteuning is bij het onderhouden van sociale contacten. Dat kan binnen Cederhof zijn maar ook door vrijwilligers of de kerk. De gemeente is hecht, en deelname aan de samenleving is voor de cliënten normaal. Zo gaf een cliënt aan; “Ik tel mee, en dat is belangrijk”. In interviews geven cliënten en mantelzorgers in de thuiszorg aan tevreden te zijn over de betrokkenheid bij de zorg. De lijnen zijn heel kort, vinden zij. Op de externe dagbestedingslocatie (voetbalkantine) verblijven dagelijks zo’n 5-7 cliënten. Het accent ligt op structuur en gezelligheid, met elkaar eten, een eindje wandelen, praten, lezen, handwerken, wat men maar leuk vindt en waar de behoefte ligt. Het eten wordt als smakelijk en voldoende ervaren en er is voldoende keuze. Op basis van bovenstaande kent het auditteam het volledige aantal punten toe.”

 “Cliënten en naasten vertellen dat Cederhof hun opmerkingen serieus neemt en naar passende oplossingen zoekt. In gesprek met het auditteam geven cliënten en hun naasten aan dat zij ook voldoende inspraak hebben in de manier waarop de zorgverlening wordt uitgevoerd: ‘De samenwerking is goed, en ik durf te zeggen wat ik vind. Ze doen er wat mee’. Medewerkers geven in de gesprekken met het auditteam aan voldoende inspraak te ervaren. Een uitspraak van een medewerker: ‘Er wordt naar mij geluisterd door het management; ik word gestimuleerd om autonoom beslissingen te nemen’. Op basis van bovenstaande kent het auditteam het volledige aantal punten toe.”

 

 Werken bij Cederhof? Bekijk onze vacatures
Vragen over mantelzorg? Wij helpen u graag
Contact