U bent hier

Deur van Cederhof is op slot

20-03-2020

Het kabinet heeft tot een aangescherpt advies over het bezoek aan verpleeghuizen besloten. Een bezoekerstop voor verpleeghuizen.

Dat is in lijn met het advies dat wij ook van de specialist ouderengeneeskunde en de huisartsen van Kapelle kregen. Iedereen vindt het een dilemma, omdat bezoek door bewoners zo wordt gewaardeerd. Tegelijkertijd is er een overduidelijke medische noodzaak. Besmetting, juist voor deze kwetsbare groep, moet worden voorkomen.

Cederhof kan geen bezoek meer ontvangen. We hopen dat familie en naasten overtuigd zijn dat we goed voor hun dierbare(n) zorgen. Op de huiskamers treffen kleine groepen bewoners elkaar en is de gehele dag een activiteitenbegeleider aanwezig voor gezellige activiteiten. In het restaurant, op gepaste afstand, eten kleine groepen bewoners samen. De bewoners, die niet op een huiskamer verblijven, krijgen extra aandacht van de zorg.

Contact op een andere wijze - met bewoners - blijft natuurlijk mogelijk. Facetime-gesprekken. Een kaart of een telefoontje. Aan familieleden is gevraagd om hun wensen kenbaar te maken, dan denkt de zorg graag mee.

De medewerkers van Cederhof beperken hun sociale contacten om zo goed mogelijk voor de bewoners te kunnen blijven zorgen. U kunt op ons blijven rekenen!

Inge van den Boomen, directeur bestuurder



Werken bij Cederhof? Bekijk onze vacatures
Vragen over mantelzorg? Wij helpen u graag
Contact