U bent hier

Kinderen tot 16 jaar mogen tot Pasen niet op bezoek bij Cederhof

13-03-2020

Cederhof is een kleinschalige organisatie voor ouderenzorg in de Gemeente Kapelle, met 300 medewerkers en 200 vrijwilligers en actieve families. Alle verbindingen komen daadwerkelijk samen in het zorgcentrum: ontmoeten, activiteiten, eten en gezellige optredens. Mede hierdoor ontkomen wij niet aan het nemen van preventieve maatregelen om het Coronavirus buiten de deur te houden. Dit besluit is mede op verzoek van de Cliëntenraad genomen.

Cederhof heeft de volgende besluiten genomen ter preventie. Deze gaan uiterlijk maandag 16 maart in. Vandaag zullen bewoners, familieleden, vrijwilligers, medewerkers en stagiaires de brieven hierover ontvangen.

Cederhof Zorg. Kinderen tot 16 jaar mogen tot Pasen (13 april 2020) niet op bezoek bij Cederhof. Ook familieleden ontvangen een brief met het verzoek om het bezoek te beperken tot Pasen. Indien het niet noodzakelijk is, kom dan niet op bezoek bij Cederhof.

Activiteiten. De activiteiten komen tot Pasen te vervallen voor bezoekers van buiten Cederhof. De activiteiten worden aangepast en alleen gehouden voor bewoners, cliënten dagverzorging en aanleunwoningen Cederhof. Ook hiermee wordt getracht de bewoners van Cederhof maximaal te beschermen.

Restaurant. De deuren van het restaurant van Cederhof worden gesloten voor feestjes en partijen voor externe bezoekers. Geen externe bezoekers (met uitzondering van cliënten dagverzorging en aanleunwoningen) voor het restaurant van Cederhof tot 13 april als er bewoners aanwezig zijn. Zo’n 17 geplande  feestjes zijn - in goed overleg - afgezegd/uitgesteld.

Cederhof Welzijn. De geplande activiteiten van Cederhof welzijn worden tot 13 april uitgesteld. Cederhof welzijn zal geen groepen bijeenroepen ter preventie. 

Uitzondering hierin is de wijkcirkel. Hiervoor geldt dat deelnemers met griepklachten verzocht worden niet te komen; anders naar huis worden gestuurd. Huisbezoeken en spreekuren gaan door, hiervoor geldt ook dat wanneer u griepklachten heeft dit niet door kan gaan.

Vrijwilligers vragen wij om wanneer zij griepklachten hebben ons te bellen en hun vrijwilligerswerk tijdelijk te stoppen. Wij merken dat dat gelukkig ook gebeurt.

Het dagelijks spreekuur van het Buurtteam zal doorgaan. Wel is het dringende verzoek om bij verkoudheidsklachten niet naar het spreekuur te komen, maar te bellen.

Stages. De deeltijdstages worden omgezet in een huiswerkopdracht. De studenten zullen tot Pasen niet bij de bewoners komen als de studenten nog klassikale lessen ontvangen.  Zij ontvangen ook een brief.

Medewerkers. Cederhof volgt de adviezen van de vakorganisaties Verpleging en Verzorging en de artsen, en dragen medewerkers op tot 13 april niet naar vergaderingen, congressen en andere bijeenkomsten te gaan.   Ook   het landelijke advies voor zorgmedewerkers wordt gevolgd om zoveel als mogelijk niet naar het buitenland af te reizen en geen evenementen te bezoeken (ook als daar minder dan 100 mensen bij aanwezig zijn).   In de brief ontvangen medewerkers eveneens voorschriften over hoe om te gaan met bepaalde onveilige vakantiebestemmingen.

Door genoemde maatregelen hoopt Cederhof een maximale bescherming te bieden aan haar kwetsbare bewoners. Dit ook op nadrukkelijk verzoek van de Cliëntenraad om proactief te handelen.

We hopen op ieders begrip en medewerking voor deze maatregelen.

Inge van den Boomen

directeur bestuurder

 Werken bij Cederhof? Bekijk onze vacatures
Vragen over mantelzorg? Wij helpen u graag
Contact