U bent hier

Vrienden van Cederhof

In 2008 is de Stichting Vrienden van Cederhof opgericht. Gelukkig is er een toenemende belangstelling en waardering voor de ouder wordende mens. De Stichting Vrienden van Cederhof wil ten behoeve van het welzijn van de bewoners en cliënten van wooncentrum Cederhof een bijdrage leveren door activiteiten financieel te ondersteunen.

Ook voor bijzondere activiteiten die we niet tot de normale exploitatiekosten rekenen, levert Stichting Vrienden van Cederhof graag een financiële bijdrage. Uiteraard vindt dit in overleg plaats met de directeur bestuurder van  Cederhof.

De inkomsten van de Stichting Vrienden van Cederhof bestaan uit:

  • Periodieke betalingen van donateurs
  • Subsidies en donaties
  • Hetgeen de Stichting Vrienden van Cederhof door erfstelling, legaat of op enigerlei andere wijze verkrijgt
  • Voor inzameling van geld op een receptie of bijeenkomst, is een speciale “collectebus” beschikbaar welke u op afroep aangeleverd krijgt.

 Voor nadere informatie kunt u zich in verbinding stellen met de Stichting Vrienden van Cederhof t.a.v. het secretariaat. Donateurs van Stichting Vrienden van Cederhof steunen Cederhof met een bijdrage van minimaal €12,50.

Aanmelden kan via:

Stichting Vrienden van Cederhof
p/a Cederlaan 9
4421 BZ
Kapelle

Een bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening nummer :
NL84 RABO 0111 7633 98 t.n.v. Stichting Vrienden van Cederhof te Kapelle.

Financieelverslag 2020 en ANBI gegevensWerken bij Cederhof? Bekijk onze vacatures
Vragen over mantelzorg? Wij helpen u graag
Contact