U bent hier

ZorgZekerZeeland

Zorg Zeker Zeeland is een samenwerkingsverband van vier zorgorganisaties in Zeeland, te weten; Cederhof, IRIZ Thuiszorg, Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland (Cleijenborch) en Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland. Samen bestrijken zij een groot deel van de provincie Zeeland. De vier zorgorganisaties bundelen de krachten zodat zij in de toekomst adequaat kunnen inspelen op de wensen en behoeften van hun cliënten. De samenwerking is gericht op het delen van kennis en ervaring wat resulteert in een kwaliteitsimpuls voor de Zeeuwse zorg.  

Als gevolg van de hervormingen in de langdurige zorg blijven steeds meer kwetsbare mensen langer thuis wonen. Dit heeft grote impact op de zorg- en hulpverlening. Goede regie en afstemming tussen betrokken zorgverleners is hierbij essentieel. Afgelopen decennia heeft de kwaliteit van de zorgverlening in Nederland een grote sprong voorwaarts gemaakt, onder andere door verbeterde onderlinge samenwerking en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. De cliënt staat bij alle vier de zorgorganisaties centraal. Om de continuïteit en de kwaliteit van de huidige zorg op een hoog niveau te houden en te verbeteren, wordt door onderlinge samenwerking, de hulp aan cliënten vormgegeven. Omdat het belangrijk is dat cliënten kunnen vertrouwen op de beste zorg en dat de vier partijen zich continue willen verbeteren, is Zorg Zeker Zeeland gestart.  

Het onderling delen van kennis en ervaring is een belangrijk uitgangspunt van de samenwerking. Hiermee wordt de kwaliteit en diversiteit van het zorgaanbod vergroot. Hieruit vloeit voort dat de inkoop van de wijkverpleging gezamenlijk gebeurt. In dit nieuwe zorgconcept werken de vier partijen dus samen en contracteren gezamenlijk de zorgverzekeraars voor de te leveren zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet. Hierbij betreft het vooralsnog de producten die vallen onder de wijkverpleging.

Uniek concept

In opdracht van Minister Schippers heeft de commissie ‘Toekomstige Zorg Zeeland’ dit voorjaar de zorg in Zeeland in kaart gebracht. Als grootste zorgverzekeraar van de regio wil CZ het voortouw nemen in het zoeken naar oplossingen om de druk op de Zeeuwse zorg in goede banen te leiden en lijnen uit te zetten voor een toekomstbestendige zorg in Zeeland. Het uitgewerkte visiedocument is in juli gepresenteerd aan minister Schippers. ‘Samenwerking’ is het centrale thema bij het toekomstperspectief. Hier sluit het samenwerkingsverband Zorg Zeker Zeeland volledig bij aan.

Het is dan ook met CZ waarmee Zorg Zeker Zeeland de wijkverpleging gezamenlijk heeft ingekocht. Een bijkomend voordeel van de samenwerking is dat er door de vier zorgorganisaties een breder pakket wijkverpleging beschikbaar komt. Hierdoor leveren de leden van Zorg Zeker Zeeland vanaf 2016 zorg op de terreinen: domotica, wondzorg www.Wondzorgzeeland.nl  mondzorg en palliatieve zorg. Overigens zijn CZ en Zorg Zeker Zeeland de eerste partijen in Nederland die de zorginkoop van de wijkverpleging op een dergelijke wijze gaan contracteren.

Eigen identiteit

De eigen autonomie en identiteit van de vier zorgorganisaties blijven in stand. Voor de cliënt verandert er niets. Iedere organisatie behoudt zijn eigen zorgovereenkomsten, zorgleefplannen, kwaliteitsprotocollen en dergelijke. Het zijn dan ook dezelfde vertrouwde medewerkers die de zorg en ondersteuning blijven verlenen. Zo kunnen de cliënten in hun eigen omgeving van de vertrouwde diensten van iedere zorgaanbieder gebruik blijven maken. 

 

 Werken bij Cederhof? Bekijk onze vacatures
Vragen over mantelzorg? Wij helpen u graag
Contact